REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 24.1.2006

.


1. Rekisterinpitäjä


Vantaan Jukara ry
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Seuran sihteeri
Timo Pietilä

3. Rekisterin nimi

Vantaan Jukara ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitoon, jäsenmaksujen ja vyöarvotietojen ylläpitoon.

Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään rekisteröidyn yhdistyksen omassa toiminnassa.
5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään urheiluseuran toiminnan kannalta välttämättömiä tietoja. Nämä tiedot ovat jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli sekä äidinkieli. Lisäksi voidaan ylläpitää tietoa lisenssin lunastaneista, myönnetyistä arvomerkeistä, merkittävistä urheilusaavutuksista ja muuta seuran toiminnan kannalta oleellista tietoa.

Alaikäisten osalta voidaan ylläpitää vielä huoltajan nimeä sekä yhteystietoja.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Uusien jäsenten tiedot saadaan liittymistietolomakkeesta.

Vanhat jäsenet ilmoittavat muuttuneet tietonsa oman jaoksensa jäsenrekisterivastaavalle. Sporttirekisteri saa muuttuneet osoitetiedot automaattisesti postin tietokannasta.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteröity yhdistys voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräyksien niin vaatiessa.

Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa normaaliin toimintaan liittyen kolmansille osapuolille, esim. osallistujalista kilpailujenjärjestäjälle (tavanomainen luovutus).

Vantaan Jukara ry ei luovuta tietoja kaupallisiin tarkoituksiin.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

Tulostetuissa listauksissa pyritään välttämään muiden kuin yhteystietojen näkyminen, ensisijaisesti henkilön yksilöimiseen käytetään Sportti-ID:tä tai henkilön nimeä. Kaikki tulostettu aineisto hävitetään asianmukaisesti.


B. ATK:lle talletetut tiedot
(rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Sähköisessä muodossa olevaan jäsenrekisteriin annetaan tarvittavat käyttöoikeudet vain niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville. Vantaan Jukara ry:n johtokunta tai johtokunnan valtuuttama henkilö vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvomisesta. Aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.