JUDO   |   KARATE   |   AIKIDO
Nuori Suomi

Noudatamme Nuori Suomi -ohjelmaa ja olemme Nuori Suomi sinettiseura . Juniorien, ohjaajien ja vanhempien kesken on sovittu yhteisistä pelisäännöistä .

Pelisääntöjen lisäksi olemme Jukara karatessa sopineet kaikkien ohjaajien kanssa kasvatuksellisista tavoitteista. Mielestämme tavoitteemme tukevat hyvin kodin ja koulun vastaavia tavoitteita ja yhdessä muodostavat pohjan kasvattaa tasapainoinen ja reipas nuori.

Haluamme opettaa lapselle ja nuorelle mm.

-terveellisiä elämäntapoja
-hyviä käytöstapoja ja vanhempien kunnioitusta
-suvaitsemaan erilaisuutta
-toimimaan ryhmässä ja ottamaan huomioon muut ryhmän jäsenet
-vastuun kantamista itsestään ja teoistaan
-toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti
-liikkumaan monipuolisesti


Vanhempainilta

Vanhempainilta järjestetään tammi-helmikuussa. Siellä saa paljon tietoa junnukaratesta ja muista tärkeistä asioista. Ohjaajilta voi myös aina kysyä neuvoa karateen ja harjoitteluun liittyvissä asioissa. Seuraavan vanhempainillan ajankohta selviää tapahtumakalenterista .

Vanhempainillassa sovitaan myös pelisäännöistä.

 

Sinettikriteerit

Nuori Suomi sinettiseurat ovat sitoutuneet noudattamaan sinettikriteereitä , joiden nuodattamista valvotaan tarkastuksilla.

1. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta
2. Seuran toiminta on kasvatuksellista
3. Seurassa on nuorisotoiminnasta vastaava henkilö
4. Seuralla on kirjallinen toimintalinja seurantoimintaperiaatteista
5. Seura informoi ja aktivoi jäsenistöään sitoutumaan seuran toimintalinjaan ja sopimaan pelisäännöistä.
6. Seurassa kiitetään kaikkia seuratoimihenkilöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä.
7. Seura aktivoi monipuoliseen ja määrällisesti riittävään liikuntaan
8. Seuran ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen
9. Seurassa huolehditaan suunnitelmallisesti ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä.
10. Seuralla on edustaja vähintään yhdessä sinettiseurojen tapaamisessa vuosittain.