JUDO   |   KARATE   |   AIKIDO
Vyökoevaatimukset

 

KARATE        (Kokusai Shorinjiryu Karatedo)

 

KOBUDO      (Shorinjiryu Ryukyu Kobujutsu)