JUDO   |   KARATE   |   AIKIDO
Etusivu
Vyökoeohjeet

Miten pitää harjoitella, mitä pitää osata, mitä mukaan, miten pitää valmistautua. Tämän sivun asiat koskevat lähinnä aikuisvyötä suorittavia, mutta samat asiat pätevät yleensä myös juniorivöissä. Lisää juniorien vyökoeasioista voi lukea täältä .

Miten pitää harjoitella (aikuiset)?

Vantaan Jukaran vyöarvojen harjoituksissa on useimmiten lupa käydä kaikilla niillä, joilla on hyväksytty vyöarvo 5. kyu (keltainen) tai ylempi. Tämä aiheuttaa sen, että harjoituksissa ei välttämättä opeteta juuri sinun vyöarvolle sopivia, seuraavan vyöarvon, tekniikoita. Usein harjoituksissa tehdään kuitenkin kaikille sopivia tekniikoita.

Pääsääntöisesti graduoinnin jälkeen onkin harjoittelijan itse huolehdittava siitä, että oppii seuraavaan vyöarvoon vaadittavat asiat. Ohjaajille voi esittää toiveita jos joku asia on epäselvä. Mikäli kuitenkin tuntuu siltä, että ohjatut harjoitukset eivät riitä, on olemassa vapaaharjoituksia, joissa voi harjoitella juuri itselle vaikeita asioita. Paikalla on usein ylempivöisiä henkilöitä joilta voi kysellä neuvoa, he auttavat mielellään.

Harjoittelun tulisi olla yhtäjaksoista ja harjoittelun määrä vaikuttaa suoraan siihen kuinka nopeasti vyöarvoissa edetään. Kuitenkin jokainen etenee omalla tahdillaan. Myös harjoittelun laatuun on hyvä kiinnittää huomiota: yrittää korjata virheet ja analysoida omaa tekemistään. Paritekniikoita on hyvä harjoitella vapaaharjoituksissa sen parin kanssa, jonka kanssa aiot esittää paritekniikat kokeessa.

Mitä pitää osata (aikuiset)?

Vyökokeen pitäjä ottaa arvostelussaan huomioon mm. kokelaan iän, ja fyysiset ja henkiset kyvyt. Pääsääntönä on, että vyökoetekniikat on osattava ulkoa kuitenkin niin, että 5. kyu:n (keltainen) 4. kyu:n (oranssi) ja tarvittaessa 3. kyu:n (vihreä) tekniikat näytetään kokeessa. 2. kyu:n kokeessa tekniikat on oltava hallussa. Kolme esittämättä jätettyä tekniikkaa johtaa hylkäämiseen. On kuitenkin muistettava, että vyökoetilaisuus on myös opetustilaisuus. Jos hylkäys tulee omalle kohdalle, ei maailma siihen kaadu. Se vain tarkoittaa sitä, että tarvitset pikkuisen lisää harjoittelua päästäksesi vaaditulle tasolle.

Karkeasti jaoteltuna vyöarvovaatimukset (5. kyu-2. kyu) ovat seuraavat:

5. kyu, keltainen: Perusasennot (shikodachi, zenkutsudachi) on oltava kunnossa ja asenne kohdallaan (yrittäminen loppuun asti vaikka välillä joku asia menisikin vähän pieleen). Kaikki tekniikat olisi hyvä pystyä esittämään. Salietiketti on tunnettava jollain lailla ja käytöksen salilla on oltava asianmukaista.

4. kyu, oranssi: Perusasennot on oltava kunnossa, asenne kohdallaan ja tekniikoissa mukana terävyyttä ja voimaa. Kaikki tekniikat olisi pystyttävä esittämään. Käytöksen on oltava asianmukaista. Olisi myös hyvä perehtyä vähän tyylisuunnan historiaan ja tietää mm. tyylisuunnan perustajan nimi ja tyylisuunnan virallinen nimi.

3. kyu, vihreä: Asentojen ja tekniikoiden on oltava täsmällisiä ja teknisesti oikein. Tekniikoissa tulisi olla terävyyttä ja voimaa. Kaikki tekniikat on pystyttävä esittämään ja japaninkieliset nimet tunnettava. Veitsen käyttö on oltava hallittua. Asenne on oltava kunnossa. Tyylisuunnan perustajan ja päämiehen nimet sekä tyylisuunnan virallinen nimi on tiedettävä.

2. kyu, sininen: Sinisen vyöarvon vyökoe on Jukarassa perinteisesti ollut vaativa. Oikeastaan kaikki edellä mainitut muita vyöarvoja koskevat asiat on oltava kohdallaan ja lisäksi tekniikoissa on oltava jo selkeästi terävyyttä ja voimaa. Ottelussa on näyttävä tyylisuunnalle ominaisia piirteitä. Veitsen käytön on oltava hallittua ja järkevää.

Mitä vyökokeessa on oltava mukana?

 • Vyökoelupa pitää olla hyväksytty ajoissa etukäteen!
 • Vyökokeessa on oltava karatepuku (karate-gi) päällä (keltaisen kokeessa voidaan tilanteesta riippuen tehdä poikkeuksia).
 • Karatevyö (karate-obi, päälle vyö, jonka arvo sinulla on)
 • Jalka- ja käsisuojat (5. kyu:n kokeessa ei otella, joten tämä koskee oranssia ja ylempiä vöitä suorittamaan tulevia)
 • Karatepassi (peruskurssilaiset ovat poikkeus. Mikäli heillä on passit ennen koetta, on passi otettava mukaan)
 • Vyökoemaksu . Maksu maksetaan vyökokeen pitäjälle kokeen yhteydessä, EI esim. seuran tilille (kokeen pitäjän on mahdoton tarkistaa tilille maksettuja maksuja)
 • Seuran jäsen- ja kausimaksu pitää olla maksettu (kuitti tai merkintä harjoituskortissa/karatepassissa riittää). 
 • Harjoituskortti. Kortista kokeen pitäjä näkee harjoitusaktiivisuuden.
 • PARI. Paritekniikoita varten on oltava pari mukana. Pari voi olla kuka tahansa kokelaan kanssa saman vyöarvon omaava tai korkeintaan yhtä vyöarvoa korkeamman vyöarvon omaava henkilö.
 • Urheilujuomaa + mahdollisesti vähän hyvin sulavaa evästä (esim. hedelmiä, leipiä tms). Kokeet saattavat joskus kestää pitkäänkin, jos kokelaita on paljon eri vyöarvoryhmissä. Lisäksi kokeet ovat fyysisesti raskaita. Tämän vuoksi on tärkeää, että mukanasi on ainakin juomaa.
 • Verryttelypusero + sukat. Mikäli kokeessa on paljon osallistujia ja ryhmiä voi olla, että joudut tekniikkaosioiden välissä odottelemaan vuoroasi. Tällöin on sairastumisen välttämiseksi hyvä olla jotain päällepantavaa mukana.

Miten pitää valmistautua (aikuiset)?

Kokeeseen osallistumisesta on hyvä tehdä itselleen päätös hyvissä ajoin (puolesta vuodesta vuoteen ennen koetta riippuen vyöarvosta). Pari viikkoa ennen koetta aloitettu harjoittelu harvoin riittää kokeen läpäisyyn. Kunnosta on hyvä huolehtia ja siitä, että varmasti osaa ja muistaa tekniikat.

Tekniikoita kannattaa käydä koetta edeltävinä päivinä mielikuvaharjoittelulla läpi, tämä edesauttaa muistamista. Lisäksi hankalimpia tekniikoita kannattaa konkreettisesti "kävellä" läpi .

Valmistautuminen koepäivänä on hyvinkin yksilöllistä mutta muutamia pointteja kannatta ottaa huomioon. Kokeet ovat usein fyysisesti raskaita, joten juuri ennen koetta ei kannata syödä vahvoja aterioita. Myöskään sairaana tai toipilaana ei kokeeseen saa osallistua. Vyökoe paikalle on hyvä tulla ajoissa verryttelemään ja venyttelemään. Aikuisille ei järjestetä ohjattua alkujumppaa vaan jokaisen on huolehdittava lämmittelystä itse. Neuvoa ja apua saa ja täytyy kysyä jos sitä tuntee tarvitsevansa. Kokeessa tekniikat tehdään alusta lähtien "täysillä" mitään säästelemättä ja tämän vuoksi hyvä lämmittely on tärkeää. Kokeen pitäjä ei ole vastuussa vammoista jotka aiheutuvat huonosta lämmittelystä. Lämmittely ja venyttely kannattaa ottaa vakavasti. Vyökoepaikalla on hyvä kuunnella ja noudattaa annettuja ohjeita. Verryttelyn ja venyttelyn jälkeen tai esim.venyttelyn ohessa kannattaa yrittää rentoutua ja "psyykata" itsensä hyvään fiilikseen.

Vyökoepalaute

Palautetta annetaan kokeen jälkeen mikäli se on osallistujamäärään nähden järkevää. Mikäli osallistujia on paljon, voi palautetta kysyä koetta seuraavina 2-3:na päivinä sähköpostitse kokeen pitäjältä.

Kirjallinen koe

Kirjallista koetta varten kokelaiden on hyvä varautua vastaamaan joihinkin kysymyksiin. Kokeissa on kysytty vyöarvosta riippuen mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Tyylisuunnan virallinen nimi
 • Tyylisuunnan perustajan nimi ja missä hän asuu?
 • Miksi harjoittelet karatea?
 • Miksi jokin tekniikka tehdään niin kuin se tehdään (ylemmät vyöt)?
 • Mitkä ovat karaten 3 osaaluetta?
 • Mitä tarkoittaa kata, kihon entä kumite?
 • Mikä on parasta/ikävintä karatessa?
 • Miten vyökoe mielestäsi meni?
 • Mikä on seuraava tavoitteesi?
 • Mitä Yakusokukumitessa harjoitellaan?
 • Minkälaisia ovat tyylisuunnannalle ominaiset tekniikat?

Mitä teet jos sairastut juuri ennen koetta tai olet toipilaana?

Ota yhteys vyökoevastaavaan mahdollisimman pian tai mikäli kyse on äkillisestä sairastumisesta soittaminen on paras keino. Yhteydenoton jälkeen voidaan mahdollisesti sopia uusi koepäivä tai miettiä muita vaihtoehtoja.

MIKÄLI JOUDUT PERUMAAN OSALLISTUMISESTI VYÖKOKEESEEN, ILMOITA SE VYÖKOVASTAAVALLE MAHDOLLISIMMAN HYVISSÄ AJOIN !!!