JUDO   |   KARATE   |   AIKIDO
Etusivu
Kurssin vyökokeet ja Jukaran karatejaoksen harjoitteluryhmät

Karaten peruskurssien harjoittelijat käyttävät valkoista vyötä. He eivät ole vielä läpäisseet yhtään vyökoetta tai suorittaneet yhtään vyötä, joten seuran omassa tiedotuksessa (esim. harjoitusajat, vyökoetiedotteet yms.) heistä ei ryhmänä puhuta vielä "vyöarvoina", vaan "kurssilaisina". Termi "vyöarvot" tarkoittaa siis keltaisia ja ylempivöisiä harjoittelijoita. Termi "värivyöt" yleensä viittaa vyön väreihin keltaisesta ruskeaan, siis kaikkiin muihin kuin valkoiseen tai mustaan. Pelkästään mustista vöistä puhuttaessa käytetään termiä "danit" tai joskus myös "yudansha".

Vyökokeiden kannalta Jukaran karatejaoksessa toimii neljä karaten perusryhmää: junioreiden peruskurssi, aikuisten peruskurssi, junioreiden vyöarvoryhmä ja aikuisten vyöarvoryhmä. Usein tämä sama jaottelu näkyy vyökokeiden lisäksi myös harjoittelussa, mutta vyöarvoryhmiä saatetaan jakaa hienojakoisempiin alaryhmiin tarpeen mukaan esim. nuorilla iän tai aikuisilla vyöarvon perusteella. Joskus harjoituksissa tai leireillä harjoittelijoita saatetaan jakaa eri ryhmiin vyöarvojen perusteella. Jos jako on tehty kahteen ryhmään ("alemmat ja ylemmät"), niin Jukarassa raja on mennyt yleensä vihreästä vyöstä. Vihreä on laskettu ensimmäiseksi "ylemmäksi vyöksi". Valkoinen, keltainen ja oranssi ovat olleet "alempia vöitä". Joskus tosin ylemmän vyön raja on ollut sininen ja joillakin leireillä jopa ruskea.

Jukarassa kurssin vyökokeet poikkeavat hieman vyöarvojen vyökokeista. Osallistuakseen kurssin vyökokeisiin ei tarvitse vielä täyttää tai hyväksyttää vyökoelupaa. Kurssilaiset eivät omista vielä karatepassia, jonka he saavat keltaisen vyön kokeen jälkeen, joten luonnollisestikaan kurssilaisten ei edellytetä ottavan karatepassia mukaan vyökokeeseen. Kurssin vyökokeissa ei ole ottelua, joten suojia ei tarvitse ottaa mukaan jne.