JUDO   |   KARATE   |   AIKIDO
Mitä peruskurssin jälkeen?

Peruskurssilla opetellaan karaten alkeet ja sitä kutsutaankin usein myös alkeiskurssiksi. Kurssilla opittavia taitoja karatetekniikoiden lisäksi ovat mm. salietiketti, parin kanssa toimiminen, erilaiset jumppaliikkeet ja venyttely. Myös peruskuntoa pyritään kohottamaan. Voidaan lyhyesti todeta, että peruskurssin tarkoituksena on antaa hyvät valmiudet jatkaa karaten harrastamista kurssin jälkeen.

Peruskurssin tarkoituksena on myös valmentaa harjoittelija tulevaan ensimmäiseen vyökokeeseen jossa suoritetaan ensimmäinen vyöarvo, keltainen vyö. Kaikki kurssilla olijat yrittävät keltaista vyötä ja on luonnollista, että lähes kaikki opeteltavat karatetekniikat liittyvät tulevaan vyökokeeseen. Peruskurssilla opetetaan kaikki keltaisen vyöarvon karatetekniikat.

Suoritettuaan onnistuneesti ensimmäisen vyökokeen, siirtyy harjoittelija harjoittelemaan vyöarvoryhmiin, Vyöarvoryhmiä ovat Jukara karatessa juniorit, nuoret ja aikuiset. Joskus vyöarvoryhmiä voidaan kutsua myös yleisryhmiksi.

Vyöarvoryhmissä harjoittelevat samaan aikaan kaikki vyöarvot, keltaisesta aina mustaan vyöhön. Tällainen harjoitus eroaa peruskurssin harjoituksesta monella tavalla: harjoituksessa ei opeteta vain sinun seuraavaan vyökokeeseen tulevia tekniikoita, vaan harjoitusohjelman mukaisesti tekniikoita kaikkiin vyöarvoihin. Myös vaatimustaso on yleensä kovempi kuin peruskurssilla.

Karate on laji, jossa on paljon erilaisia tekniikoita. Aluksi vyöarvoryhmään siirtyneelle harjoittelijalle tulee eteen uutta tekniikkaa lähes jokaisessa harjoituksessa. Ei ole kuitenkaan tarkoitus, että kaikki uusi opitaan heti ensimmäisellä yrittämällä täydellisesti. Samoja asioita toistetaan ja toistetaan, lopulta harjoittelija voi sanoa hallitsevansa kyseisen tekniikan.

Karate on yksilölaji jota harjoitellaan ryhmässä. Jokainen kehittyy ja etenee vyöarvoissa omaan tahtiinsa. Kehittymiseen vaikuttaa harjoittelun määrä ja säännöllisyys. Uusi vyöarvo ei kuitenkaan saisi olla harjoittelijan päätavoite, vaan jatkuva itsensä kehittäminen henkisesti ja fyysisesti sekä kehittyminen lajissa.

Muuta aiheeseen liittyvää näillä sivuilla: