JUDO   |   KARATE   |   AIKIDO
Etusivu
4.kyu oranssi | Tulosta |

Karate kihon
Sonoba kuukanzuki
Shikodachi oizuki
Zenkutsudachi oizuki
Gyakuzuki
Nagashizuki
Kaiten tettsui
Haitouchi
Shutouchi

Gedanbarai-gyakuzuki
Chudanuke-gyakuzuki
Jodanuke-gyakuzuki
Uchiuke
Shutouke

Maegeri
Mawashigeri
Komawashigeri
Kaiten sokutogeri (etukautta)
Kaiten sokutogeri (takakautta)
Uchirogeri

Renzokuwasa: 1-2

Oyokumite: 1-2

Kihon no kooboowasa: 1-3

Yakusoku kumite: 1-20

Kata
Pinan shodan, Pinan nidan
Kihon kata (kaikki)
Wanshu